مهر ۲۲, ۱۳۹۵

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725 ۱-فشار مورد نیاز برای جدانمودن لاستیک های جلو تراکتور از زمین به کمتر از نصف […]