ویژگی منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ615 و DSZ725

2016-10-13

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725 1-فشار مورد نیاز برای جدانمودن لاستیک های جلو تراکتور از زمین به کمتر از نصف […]