2016-10-13

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725 1-فشار مورد نیاز برای جدانمودن لاستیک های جلو تراکتور از زمین به کمتر از نصف […]
2016-10-12

ویژگی های منحصربفرد بکهو BSZ 615 و BSZ 725

ویژگی های منحصربفرد بکهو BSZ615 و BSZ725 1-قابل نصب روی انواع تراکتور با قدرت حداقل 40 اسب بخار 2-تسلط همزمان راننده به شیر کنترل و فرمان […]