ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725

ویژگی های منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ 615 و DSZ 725

1-فشار مورد نیاز برای جدانمودن لاستیک های جلو تراکتور از زمین به کمتر از نصف و نیروی مورد نیاز به کمتر از یک پنجم مدل های موجود کاهش می یابد.
2-شاسی کدول یک تیکه بوده و در سر جلوی تراکتور نصب می گردد.برخلاف کدول های موجود که شاسی دوتیکه بوده و تا وسط تراکتور ادامه می یابد.
3-حداقل فاصله شاسی از زمین بطور قابل توجهی نسبت به کدول های موجود افزایش می یابد.
4-در دو مدل تیغه ثابت و گردان تولید شده است.در طرح گردان یا زاویه دار کارایی دستگاه چندین برابر افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید