بنا به نیاز بخش کشاورزی به مکانیزاسیون ، این تولیدی طراحی و ساخت پشت بند بیل مکانیکی قابل نصب روی تراکتورهای موجود در این بخش را از سال 1379آغاز نموده است.پس از ارزیابی موفق بکهو sz615 که قابل نصب بر روی تراکتورهای فیات ۴۴۵ ، یورو پارس ۴۰۴ و …می باشد ، بکهو sz725 قابل نصب بر روی تراکتورهای فرگوسن ۲۸۵ ، فرگوسن ۳۹۹ ، یوروپارس ۸۲۴ ، رومانی و … طراحی گردید در حال حاضر تعداد زیادی از این پشت بند ها در باغات ، مزارع و دیگر بخش ها در حال کار هستند که عملکرد آن از طرف کشاورزان و سایر کاربران موفق ارزیابی شده است.در بکهو sz615 و sz725 لوازم جانبی نظیر چاله پرکن جهت پر کردن چاله فضای محدود و زیرشکن مخلوط نمودن خاک تا عمق ۱۰۰۰ میلی متر به سادگی قابل نصب به جای انواع با کت می باشد. با نصب بکهو sz615 روی تراکتور های با قدرت حدود ۴۵ اسب مجموعه ای متوسط از تراکتور و بیل بدست می آید که گزینه ای منحصر بفرد برای حفر چال کود در باغات پسته می باشد. مهندس زینلی

برخی از ویژگی های محصولات

1ویژگی منحصربفرد تیغه جلو تراکتوری DSZ615 و DSZ725
1-فشار مورد نیاز جدانمودن لاستیک های جلو تراکتور از زمین به کمتر از نصف و نیروی مورد نیاز به کمتر از یک پنجم مدل های موجود کاهش می یابد.
2-شاسی کردن یک تیکه بوده و در سر جلوی تراکتور نصب می گردد.
3-حداقل فاصله شاسی از زمین بطور قابل توجهی نسبت به کرول های موجود افزایش می یابد.
4-در دو مدل تیغه ثابت و گردان تولید شده است.در طرح گردان یا زاویه دار کارایی دستگاه چندین برابر افزایش می یابد.
2ویژگی منحصربفرد بکهو BSZ615 و BSZ725
1-قابل نصب روی انواع تراکتور با قدرت حداقل 40 اسب بخار
2-تسلط همزمان راننده به شیر کنترل و فرمان تراکتور(صندلی گردان)
3-سهولت پیاده کردن بکهو از تراکتور (زمان کمتر از یک ساعت)
4-سهولت نصب به تراکتور (زمان کمتر از دو ساعت)
5-عدم نیاز به لودر جلو جهت بالانس تراکتور
6-هزینه تعمیر و نگهداری پایین
7-سهولت قفل
8-سبکی