بنا به نیاز بخش کشاورزی به مکانیزاسیون ، این تولیدی طراحی و ساخت پشت بند بیل مکانیکی قابل نصب روی تراکتورهای موجود در این بخش را از سال 1379آغاز نموده است.

پس از ارزیابی موفق بکهو sz615 که قابل نصب بر روی تراکتورهای فیات 445 ، یورو پارس 404 و ...می باشد ، بکهو sz725 قابل نصب بر روی تراکتورهای فرگوسن 285 ، فرگوسن 399 ، یوروپارس 824 ، رومانی و ... طراحی گردید در حال حاضر تعداد زیادی از این پشت بند ها در باغات ، مزارع و دیگر بخش ها در حال کار هستند که عملکرد آن از طرف کشاورزان و سایر کاربران موفق ارزیابی شده است.

در بکهو sz615 و sz725 لوازم جانبی نظیر چاله پرکن جهت پر کردن چاله فضای محدود و زیرشکن مخلوط نمودن خاک تا عمق 1000 میلی متر به سادگی قابل نصب به جای انواع با کت می باشد. با نصب بکهو sz615 روی تراکتور های با قدرت حدود 45 اسب مجموعه ای متوسط از تراکتور و بیل بدست می آید که گزینه ای منحصر بفرد برای حفر چال کود در باغات پسته می باشد.


home_agro_hoverbox_41home_agro_hoverbox_41
  • طراحی و ساخت پشت بند بیل مکانیکی
    طراحی و ساخت پشت بند بیل مکانیکی قابل نصب روی تراکتورهای موجود در ایران